Raport Scoala Altfel 2016-2017

Raport privind activităţile derulate în cadrul programului Scoala Altfel

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Scoala Altfel

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Scoala Virtescoiu PDI 2016-2017

scoala_virtescoiu_pdi_2016-2017

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

SCOALA ALTFEL 2015-2016

Raport Scoala Altfel Faraoanele

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Consiliul elevilor

Consiliul elevilor.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Evaluarea Nationala 2015

Evaluarea Nationala 2015.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Despre noi

sigla

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu

 

Deviza școlii: „ O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață!”

  1. VIZIUNEA

Ne propunem să devenim una din școlile de prestigiu din mediul rural în județul Vrancea, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performață și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.

  1. MISIUNEA

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu este o școală centrată pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunității în viața școlii și extinderea serviciilor școlii pentru comunitate. Climatul educațional al școlii este bazat pe performanță, competiție transparentă și onestă, pe cooperarea și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui elev și egalitatea de șanse prin educație.

  • ȚINTE STRATEGICE
  1. Curriculum la decizia școlii diversificat și atractiv, realizat prin consultarea elevilor și părinților și cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educație extracurriculară.
  2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de perfecționare și formare continuă.
  3. Prevenirea eșecului școlar și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de școlarizare, creșterea performanței școlare.
  4. Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului școlii, dezvoltarea acestui prin accesarea de surse extrabugetare inclusiv fonduri UE.
  5. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională.
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu