Despre noi

sigla

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu

 

Deviza școlii: „ O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață!”

  1. VIZIUNEA

Ne propunem să devenim una din școlile de prestigiu din mediul rural în județul Vrancea, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performață și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.

  1. MISIUNEA

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu este o școală centrată pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunității în viața școlii și extinderea serviciilor școlii pentru comunitate. Climatul educațional al școlii este bazat pe performanță, competiție transparentă și onestă, pe cooperarea și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui elev și egalitatea de șanse prin educație.

  • ȚINTE STRATEGICE
  1. Curriculum la decizia școlii diversificat și atractiv, realizat prin consultarea elevilor și părinților și cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educație extracurriculară.
  2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de perfecționare și formare continuă.
  3. Prevenirea eșecului școlar și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de școlarizare, creșterea performanței școlare.
  4. Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului școlii, dezvoltarea acestui prin accesarea de surse extrabugetare inclusiv fonduri UE.
  5. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare și autonomie instituțională.
Reclame
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Clasa pregătitoare 2018-2019

Școala Gimnazială Vîrteșcoiu organizează Ziua porților deschise:

în data de 09.03.2018 la Școala Vîrteșcoiu- Rotărești
în data de 09.03. 2018 la Școala Faraoanele

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 8-26 martie 2018
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE:12-18 aprilie 2018

Programul de completare a cererilor de către părinți este:
8,00-18,00 (luni-vineri)

Părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității implicat în această activitate.

OMEN 3242

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu