Plan managerial învățământ primar

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÎRTEŞCOIU

JUD. VRANCEA

 

 

 

                               PLANUL  MANAGERIAL ANUAL

          AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

                                       ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

 

 

I.CURRICULUM

OG1: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1: Sporirea eficienţei actului didactic;

O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a procesului de învăţare;

O3: Îmbunatăţirea competentelor de citit-scris şi calcul matematic;

O4: Utilizarea unor strategii interactive, modern în desfăţurarea activităţii la clasă;

 

Nr.

crt.

 

OG

 

ACTIVITĂŢI/ACŢIUNI

PLANIFICATE

 

RESPONSABIL

 

TERMENE

MODALITĂŢI

DE EVALUARE

1 OG1

 

O1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2

1.Studierea planului-cadru de învăţământşi a programei şcolare;

2.Studierea noutăţilor cuprinse în Programa Şcolară pentru clasa pregatitoare, clasa I şi a II-a.

3.Întocmirea şi avizarea planificărilor anuale orientative;

4.Instruirea cadrelor didactice pe probleme specifice învăţământului primar;

5.Analiza activităţii comisiei metodice în anul şcolar precedent;propuneri de activităţi/termen de realizare/

Responsabilităţi pentru anul şcolar

2014-2015

1. Stabilirea şi  aplicarea  evaluărilor iniţiale,a baremelor şi descriptorilor, după matricea M.E.C.T.S.

2.Raport al comisiei cu privire la rezultatele evaluărilor iniţiale.

Iniţierea educaţiei remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.

3. Organizarea judicioasă a evaluărilor formative, sumative şi a celor finale, cu stabilirea unor programe de recuperare, ameliorare şi dezvoltare

4.Utilizarea unor modalităţi alternative de evaluare.

 

Toţi învăţătorii

Responsabil comisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toţi învăţătorii

Responsabil

comisie

 

 

 

Toţi învăţătorii

 

Septembrie-15 octombrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 octombrie

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

 

 

 

Informare

Masă rotundă

 

 

 

 

 

 

Rezultatele

evaluărilor

 

mape didactice cu teste

O3 1.Introducerea orei de lectură sau a unor momente distincte de lectură în cadrul tuturor disciplinelor;

2.Ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii prin desfăşurarea unor lecţii atractive, a unor parteneriate cu biblioteca şcolară, comunală, precum şi prin desfăşurarea unor activităţi extracurriculare;

3.Desfăşurarea de lecţii cu conţinut matematic, cu accent pe aplicaţii practice.

 

 

Toţi învăţătorii

 

Conform programului de activităţi al comisiei învăţătorilor

 

Graficul activităţilor

Portofoliul activităţilor

Procese-verbale

O4 1.Prezentare de referate, lecţii demonstrative, mese rotunde, dezbateri, exemple de bună practică, care să abordeze problema modern versus tradiţional în utilizarea strategiilor didactice  

Toţi învăţătorii

Conform programului de activităţi al comisiei învăţătorilor Graficul activităţilor

Portofoliul activităţilor

Procese-verbale

 

 

 

II.RESURSE UMANE

O.G2:Formarea continuă şi autoperfecţionarea cadrelor didactice

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1:Participarea la acţiuni de formare continuă a cadrelor didactice;

O2:Prevenire şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor

 

Nr.

crt.

 

O.G

 

ACTIVITĂŢI/ACŢIUNI

PLANIFICATE

 

RESPONSABIL

 

TERMENE

MODALITĂŢI

DE EVALUARE

1 OG2

O1

1.Implicarea  cadrelor didactice în susuţinerea de lecţii demonstrative, prezentări PPT, în cadrul comisiei metodice

2. Participarea la consfătuiri şi cercuri pedagogice. Diseminarea informaţiilor în cadrul întâlnirilor comisiei metodice, a consiliului profesoral;

3.Participarea la stagii de formare continuă acreditate, la simpozioane ale învăţătorilor;

4.Lucrări şi articole de specialitate, publicate sub semnatura proprie în cadrul unor reviste sau pe site-uri educaţionale;

5.Desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice sau didactice recunoscute la nivelul ISJ şi a MECTS (proiecte educative,parteneriate);

6. Actualizarea Portofoliului personal al cadrului didactic.

 

 

Toţi învăţătorii

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil comisie

An şcolar

2014-2015

 

Materialele realizate;

Adeverinţe ale cursurilor de formare

Diplomele elevilor

 

 

 

 

 

Portofoliul învăţătorului

 

O2

1.Susţinerea elevilor cu performanţe şcolare, asigurarea pregătirii în vederea participării la olimpiade şi concursuri şcolare;

2.Măsuri de recuperare/dezvoltare pentru elevii cu dificultăţi la învăţătură;

3. Colaborarea învăţătorilor cu profesorii/educatoarele în vederea integrării şi adaptării elevilor la ciclul gimnazial /primar

 

Toţi învăţătorii

 

 

 

învăţători, profesori şi educatoare

permanent  

 

Graficul programului de recuperare/dez-voltare de la nivelul fiecărei clase

 

 

 

III. RESURSE MATERIALE ŞI INFORMAŢIONALE

OG3: Valorificarea materialului didactic

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1: Confecţionarea de  material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme,  tabele recapitulative, prezentări Power Point ).

O2: Diversificarea gamei de mijloace   didactice utilizate în desfăţurarea activităţii didactice( cd-uri educaţionale, site-uri educaţionale, calculator, video-proiector, etc ).

 

Nr.

crt.

 

O.G

 

ACTIVITĂŢI/ACŢIUNI

PLANIFICATE

 

RESPONSABIL

 

TERMENE

MODALITĂŢI

DE EVALUARE

1 OG3

 

O1

1.Crearea ambientului educaţional atât în sălile de curs cât şi pe holurile şcolilor;

2.Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor şi al părinţilor;

3. Valorificarea fondului de carte al bibliotecii şcolare

învăţătorii

 

 

 

bibliotecar

permanent

 

 

 

permanent

 

Concurs între clase

 

 

Parteneriat cu biblioteca

2 O2 1.Utilizarea  materialelor educaţionale aflate pe suporturi electronice învăţători permanent

 

 

 

IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA

OG 4: Întocmirea unei oferte de activităţi extracurriculare adecvate în raport cu particularităţile colectivului de elevi;

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1: Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene;

O2: Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor

comunităţii;

 

Nr.

crt

O.G  

ACTIVITĂŢI/ACŢIUNI

PLANIFICATE

 

RESPONSABIL

 

TERMENE

MODALITĂŢI

DE EVALUARE

1 OG4

O1

Participarea, ca propunători şi parteneri, în cadrul unor proiecte educaţionale; Responsabil comisie

Coord. educativ

învăţători

Conform programelor de activităţi Portofolii

Proiecte şi parteneriate

2. O2 Implicarea elevilor, familiei, a comunităţii locale în derularea activităţilor extraşcolare.  

Toti învăţătorii

Coord. educativ

Conform programelor de activităţi Fotografii, portofolii, prezentari PPT,

chestionare

 

DIRECTOR,                                                             RESP. COMISIEI METODICE,

PROF.  MATEI MIRELA                                  PROF. IONAŞC LUMINIŢA MARILENA

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s